Ponniyin Selvan 2 Movie Mp3 Songs Tamil Lyrics, Songs Info, Video Songs

0

Ponniyin selvan 2 Movie Mp3 Songs

Aga Naga Song Lyrics in Tamil

அகநக அகநக

முகநகையே…. ஓஓஓ…

முகநக முகநக

முருநகையே… ஓஓஓ…

முறுநக முறுநக

தருநகையே… ஓஓஓ…

தருநக தருநக

வருநனையே… ஓஓஓ…

யாரது யாராது

புன்னகை கோர்ப்பது

யாவிலும் யாவிலும்

என் மனம் சேர்ப்பது

நடை பழகிடும்

தொலை அருவிகளே… ஓஓஓ..

முகில் குடித்திடும்

மலை முகடுகளே… ஓஓஓ..

குடை பிடித்திடும்

நெடு மர செறிவே

பனி உதிர்த்திடும்

சிறு மலர் தூளியே

அழகிய புலமே

உனத்திள மகள் நான்

வளவனின் நிலமே

என தரசியும் நீ

வளநில சிரிப்பே

என்னதுயிரடியோ

உனதிளம் வனப்பே

எனக்கினிதடியோ…

உனை நினைக்கையில்

மனம் சிலிர்த்திடுதே..

உன் வழி நடந்தால்

உயிர் மலர்ந்திடுதே

உன் மடி கிடந்தால்

தவிதவிக்கிறதே

நினைவழிந்திடுதே

அகநக அகநக

முகநகையே…. ஓஓஓ…

முகநக முகநக

முருநகையே… ஓஓஓ…

முறுநக முறுநக

தருநகையே… ஓஓஓ…

தருநக தருநக

வருநனையே… ஓஓஓ…

யாரது யாராது

புன்னகை கோர்ப்பது

யாவிலும் யாவிலும்

என் மனம் சேர்ப்பது

யாரது யாராது

புன்னகை கோர்ப்பது

யாவிலும் யாவிலும்

என் மனம் சேர்ப்பது

Lyrics in English

Aganaga Aganaga
Muganagaiye Muganaga
Muganaga Murunagaiye

Murunaga Murunaga
Tharunagaiye..
Tharunaga Tharunaga
Varunanaiye ..

Yaaradhu Yaaradhu
Punnagai Koarppadhu
Yaavilum Yaavilum
En Manam Searppadhu

Nadai Pazhagidum
Tholai Aruvigaley
Mugil Kuditthidum
Malai Mugadugaley

Kudai Piditthidum
Nedu Mara Cherivey
Pani Udhirtthidum
Siru Malar Thuliye

Azhagiya Pulamey
Unadhila Magal Naan
Valavanin Nilamey
Enadharasiyum Nee

Valanila Sirippey
Enadhuyiradiyo
Unadhilam Vanappey
Enakkinithadiyo

Unai Ninaikkaiyiley
Manam Silirtthidudhey

Un Vazhi Nadandhaal
Uyir Malarndhidudhey
Un Madi Kidandhaal
Thavithavikkiradhey
Ninaivazhindhidudhey

Aganaga Aganaga
Muganagaiye…
Muganaga Muganaga
Murunagaiye

Murunaga Murunaga
Tharunagaiye
Tharunaga Tharunaga
Varunanaiye

Yaaradhu Yaaradhu
Punnagai Koarppadhu
Yaavilum Yaavilum
En Manam Searppadhu

Yaaradhu Yaaradhu
Punnagai Koarppadhu
Yaavilum Yaavilum
En Manam Searppadhu

Veera Raja Veera Song Lyrics

Kaaneero Neer Kaan
Solya Vetri Vaal Ondrai
Kaaneero Oh Azhagiya Poove
Selladhiyo Malaridu Po Sagi

Veera Raja Veera
Soora Dheera Soora
Veera Chola Veera
Seera Gniyalam Vaazha

Vaarai Vaagai Sooda
Thoduvor Pagaipporai
Naadhukal Serkum Veera

Maara Kaadhal Maara

Poovor Yengum Dheera
Paavor Potrum Veera
Udaivazh Athai Thanga
Paruthol Puvi Thanga
Valamaai Emai Aala
Varuvai Dhanam Yera
Aayiram Vezham Pola
Porkkalam Serum Sola

Vendha Raja Raja
Vaaraai Vaagai Sooda
Veera Raja Veera
Soora Dheera Soora

Viraliyar Gaanam Paada
Kanikaiyar Nadanam Aada
Paavayar Kulavai Poda
Parithiyar Sagadam Aada

Alaimel Kathirai Pola
Vilangidum Maruma Dheva
Palaiyani Perumai Saatra
Pulavargal Thamizhum Theerum

Kadal Mel Puyalai Pola
Kalangal Viranthu Paaya
Vannoli Seeraatta
Thenpulam Yengum Veera

Veera Raja Veera
Sooraa Dheera Soora

Viraliyar Gaanam Paada
Kanikaiyar Nadanam Aada
Paavayar Kulavai Poda
Parithiyar Sagadam Aada

Alaimel Kathirai Pola
Vilangidum Maruma Dheva
Palaiyani Perumai Saatra
Pulavargal Thamizhum Theerum

Kadal Mel Puyalai Pola
Kalangal Viranthu Paaya
Vannoli Seraatta
Thenpulam Yengum Veera

Veera Raja Veera
Soora Dheera Soora

Ootraagi Sel Kaatraagi Sel
Sara Sara Sara Saravenave
Mazhai Thaan Peithida
Para Para Para Paravena
Paayattum Paai Maram

Maravargal Veeram Kaanaa
Samuthiram Perugi Pogum
Uruviya Vaazhai Kandu
Piraimathi Naani Pogum

Ethirigal Uthiram Sernthu
Kuthigalam Vannam Maarum
Uthirnthidum Pagaivar Dhegam
Kadalukku Annamaagum

Pulimagan Veeram Kandu
Pagaipuram Sithari Odum
Saramazhai Peithal Kandu
Kadalalai Karaithu Odum

Adada Perum Veera
Edada Thudi Vaalai
Thodada Saramaalai
Adada Pagai Oda

Veera Raja Veera
Soora Dheera Soora
Veezha Sola Veera
Seerar Gniyalam Vaazha
Vaaraai Vaagai Sooda

Thoduvor Pagaipporai
Nadukal Serkum Veera
Maara Kaadhal Maara
Poovor Yengum Dheera

Aayiram Vezham Pola
Porkkalam Serum Sola

Vendha Raja Raja
Vaaraai Vaagai Sooda

Em Thamizh Vaazhga Vaazhga
Veera Solam Vaazhga
Natramizh Vaazhga Vaazhga
Nallor Dhesam Vaazhga

Em Thamizh Vaazhga Vaazhga
Veera Solam Vaazhga
Natramizh Vaazhga Vaazhga
Nallor Dhesam Vaazhga

Em Thamizh Vaazhga Vaazhga
Veera Solam Vaazhga
Natramizh Vaazhga Vaazhga
Nallor Dhesam Vaazhga

Veera

Lyrics in Tamil

காணீரோ நீர் காண்
சோழ வெற்றி வாள் ஒன்றை காணீரே
ஓர் அழகிய பூவே செல்லுதியோ
மலரிடு போ சகி

வீரா ராஜா வீரா
சூரா தீர சூர
வீழா சோழ வீர
சீரார் ஞாலம் வாழ
வாராய் வாகை சூட

தொடுவோர் பகைப்போரை
நடுகல் சேரும் வீர
மாறா காதல் மாறா
போவோர் ஏங்கும் தீர

பாவோர் போற்றும் வீர
உடைவாள் அரை தாங்க
பருதோள் புவி தாங்க
வளவா எமை ஆள

வருவாய் கலம் ஏற
ஆயிரம் வேழம் போல
போர்க்களம் சேரும் சோழ

வேந்தா ராஜ ராஜ
வாராய் வாகை சூட
வீரா ராஜா வீர
சூரா தீர சூர

விறலியர் கானம் பாட
கணிகையர் நடனமாட
பாவையார் குலவை போட
பரிதேர் சகடமாட

அலைமேல் கதிரை போல
விளங்கிடும் அருமதேவ
படையணி பெருமை சாற்ற
புலவர்கள் தமிழும் தீர

கடல் மேல் புயலைப்போல
கலங்கல் விரைந்து பாய
வன்னலை சீராட்ட
தென்புலம் எகும் வீர

வீரா ராஜா வீர
சூரா தீர சூர

விறலியர் கானம் பாட
கணிகையர் நடனம் ஆட
பாவையர் குலவை போட
பரிதேர் சகடமாட

அலைமேல் கதிரைப் போல
விளங்கிடும் அருமதேவ
படையணி பெருமை சாற்ற
புலவர்கள் தமிழும் தீர

கடல் மேல் புயலைப்போல
கலங்கள் விரைந்து பாய
வன்னலை சீராட்ட
தென்புலம் எகும் வீர

வீரா ராஜா வீர
சூரா தீர சூர

கூற்றாகி செல்
காற்றாகி செல்
சர சர சர சரவென
வேல்மழை தான் பெய்திட
பர பர பர பரவென
பாயட்டும் பாய்மரம்

மறவர்கள் வீரம் கான
சமுத்திரம் வெறுவிப் போகும்
உருவிய வாளைக் கண்டு
பிறைமதி நாணிப்போகும்

எதிரிகள் உதிரம் சேர்ந்து
குதிகடல் வண்ணம் மாறும்
உதிர்ந்திடும் பகைவர் தேகம்
கடலுக்கு அன்னமாகும்

புலிமகன் வீரம் கண்டு
பகைப்புலம் சிதறி ஓடும்
சரமழை பெய்தல் கண்டு
கடல் அலை கரைக்கு ஓடும்

அடடா பெரும் வீர
எடடா துடிவாளை
தொடடா சர மாலை
அடுடா பகைவோரை

வீரா ராஜா வீர
சூரா தீர சூர
வீழா சோழ வீர
சீரார் ஞானம் வாழ
வாராய் வாகை சூட

தொடுவோர் பாகைப்போரை
நடுகல் சேர்க்ரும் வீர
மாறா காதல் மார
பூவோர் ஏங்கும் தீர

ஆயிரம் வேழம் போல
போர்க்களம் சேரும் சோழ

வேந்தர் ராஜ ராஜ
வாராய் வாகை சூட

எம் தமிழ் வாழ்க வாழ்க
வீர சோழம் வாழ்க
நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க
நல்லோர் தேசம் வாழ்க

எம் தமிழ் வாழ்க வாழ்க
வீர சோழம் வாழ்க
நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க
நல்லோர் தேசம் வாழ்க

எம் தமிழ் வாழ்க வாழ்க
வீர சோழம் வாழ்க
நற்றமிழ் வாழ்க வாழ்க
நல்லோர் தேசம் வாழ்க
வீரா

Ilaiyor Soodaar Song Lyrics

Ilaiyor Soodaar Song Lyrics From Ponniyin Selvan Part 2 Movie Composed by A. R. Rahman and Sung by Keerthana Vaidyanathan, Niranjana Ramanan, and Vaishnavi Kannan. The Ilaiyor Soodaar Lyrics are Penned by Kudavayil Keerathanar.

Ilaiyor Soodaar
Valaiyor Koiyaar
Nal Yaal Maruppin
Mella Vaangi

Baanan Soodaan
Paadini Aniyaal
Aanmai Thondra
Aadavark Kadantha

Val Vel Saathan
Maaindha Pindrai
Mullaiyum Poothiyo
Ollaiyoor Naatte
Ollaiyoor Naatte

Ilaiyor Soodaar
Valaiyor Koiyaar
Nal Yaal

Aazhi Mazhai Kanna Song Lyrics

Aazhi Mazhai Kanna Song Lyrics From Ponniyin Selvan Part 2 Movie Composed by A. R. Rahman and Sung by Harini. The Aazhi Mazhai Kanna Lyrics are Penned by Andal Pasuram.

Aazhi Mazhai Kannaa
Ondru Nee Kai Karavel
Aazhiyul Puku
Muganthu Kodaarththeri

Oozhi Mudhalvan Uruvampol
Meikaruthu
Paaliyanth Tholudaip
Padpanaban Kaiyyil

Aazhipol Minni
Aazhipol Minni
Valampuripol Nindrathirnthu
Thaazhaathey Saarngam
Uthaitha Saramazhaipol

Vaazha Ulaginil
Peithidaai Naangalum
Maargazhi Neeraada
Magizhnthelo Rembaavaai

Chinnanjiru Nilave Marumurai (Reprise) Song Lyrics

Chinnanjiru Nilave Marumurai (Reprise) Song Lyrics From Ponniyin Selvan Part 2 Movie Composed by A. R. Rahman and Sung by Khatija Rahman. The Chinnanjiru Nilave(Marumurai) Lyrics are Penned by Ilango Krishnan.

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Oru Kollai Puyaladithaal Sagiye
Senchudar Thaangidumo
Senchudar Thaangidumo

Artham Alinthathadi Anname
Raththamum Ointhathadi
Oru Kotramum Veezhnthathadi Sagiye
Yaathini Koal Yaane

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Oru Kollai Puyaladithaal Sagiye
Senchudar Thaangidumo
Senchudar Thaangidumo

Artham Alinthathadi Anname
Raththamum Ointhathadi
Oru Kotramum Veezhnthathadi Sagiye
Yaathini Koal Yaane

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Yenadi Neenginiyo

Chinnanjiru Nilave Song Lyrics

Chinnanjiru Nilave Song Lyrics From Ponniyin Selvan Part 2 Movie Composed by A. R. Rahman and Sung by Haricharan. The Chinnanjiru Nilave Lyrics are Penned by Ilango Krishnan.

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Oru Kollai Puyaladithaal Sagiye
Senchudar Thaangidumo

Artham Alinthathadi Anname
Raththamum Ointhathadi
Oru Kotramum Veezhnthathadi Sagiye
Yaathini Koal Yaane

Yaangunaith Theduvalum Annamme
Yethini Seiguvano
Ongoozh Aanadhadi Annamme
Theengirul Soozhnthathadi

Thullum Nayanamenge Vellam Pol
Sollum Mozhigal Yenge
Kannal Siruppumenge Ennai Ser
Aarana Maarbumenge

Manjin Nilanguliraai Nenjile
Sernthidum Kaigal Enge
Konjum Ilam Veyyilaai Ennaiye
Theendidum Paarivaiyenge

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Oru Kollai Puyaladithaal Sagiye
Senchudar Thaangidumo

Kaanagam Yeriyudhadi Vanjiye
Gniyaalamum Naluvudhadi
Vaanam Udainthathadi Azhage
Bhoomiyum Sarinthathadi

Kollai Neruppinile Thalliye
Eppadi Neendhiniyo
Etradi Kotramuttre Pirivai
Saabamaai Thanthanaiyo

Chinnanjiru Nilave Ennaivittu
Yenadi Neenginiyo
Oru Kollai Puyaladithaal Sagiye
Senchudar Thaangidumo

Artham Alinthathadi Anname
Raththamum Ointhathadi
Oru Kotramum Veezhnthathadi Sagiye
Yaathini Koal Yaane

Also, read: Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Movie Mp3 Songs Lyrics, Video Songs – Yentamma Song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *